आम्ही सातारकर’ विकास प्रतिष्ठान
ब – १, प्रोग्रसिव्ह बिल्डिंग, डॉ कंपाउंड,
चिंचपोकळी, मुंबई ४०० ०१२
amhisatarkar12@gmail.com
संपर्क नं. ९९८७१९९००१

सदस्य नोदणी फॉर्म

सदस्य नोदणी हा फॉर्म डाऊनलोड करून सर्व तपशील भरून. ‘आम्ही सातारकर’ विकास प्रतिष्ठान
ब – १, प्रोग्रसिव्ह बिल्डिंग, डॉ कंपाउंड,
चिंचपोकळी, मुंबई ४०० ०१२
या पत्यावर पाठवून द्या.

सभासद फी
आजीव सभासद – रुपये १०१०
साधारण सभासद – रुपये १२०